Vilkår og betingelser

Last ned angreskjema

1. BESTILLING

Du kan bestille varer / tjenester fra Pelle og Pema Ombruk AS gjennom vår nettside, per telefon, via epost eller ved personlig fremmøte. I disse betingelser anses personer eller bedrifter, som bestiller varer / tjenester fra Pelle og Pema Ombruk AS, som kjøper. Pelle og Pema Ombruk AS, org. 928 183 831 anses som selger. Ved kjøp av varer /tjenester forutsettes det at kjøper aksepterer disse vilkår og betingelser.

2. PRISER

Nettstedet pelleogpemaombruk.no inneholder nettbutikk for privatmarkedet, så vel som bedriftsmarkedet. Prisene som er oppgitt i nettbutikkens avdelinger er derfor merket henholdsvis inklusiv merverdiavgift (privat) og eksklusiv merverdiavgift (bedrift). Det tas forbehold om prisendringer og skrivefeil. Vi forbeholder oss også retten til å avvise ordrer som skal leveres for videresalg.

3. TILBUD PÅ FORESPØRSEL

Tilbud er gjeldende i 30 dager fra tilbudets dato dersom ikke annet er angitt. Avtaler som avviker fra tilbudet, er først bindende etter skriftlig bekreftelse fra Pelle og Pema Ombruk AS.

4. ORDREBEKREFTELSE

Når selger har mottatt kjøperens bestilling bekreftes ordren ved utsendelse av en ordrebekreftelse til kjøperen per epost, til den adresse kjøper har oppgitt. Kjøperen skal kontrollere at ordrebekreftelsen stemmer overens med bestillingen med hensyn til antall, varetype, pris osv. Er det ikke samsvar mellom bestillingen og ordrebekreftelsen, skal kjøperen ta kontakt med selger så snart som mulig.

5. LAGERSTATUS

Pelle og Pema Ombruk AS tilstreber seg å gi så korrekt informasjon som mulig om våre produkter, leveringstider og lagerstatus. Vi tar imidlertid forbehold om at lagerstatus kan avvike fra hva som er oppgitt på våre nettsider, og at slike avvik kan innebære at vi ikke kan levere til forventet tidspunkt.

6. BETALING

Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen. Aksepterte betalingsmetoder er med Vipps, kredittkort, debetkort eller faktura. Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet belastes samme dag som varen sendes. Ved betaling med faktura blir fakturaen til kjøperen utstedt ved forsendelse av varen. Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er på minimum 14 dager fra mottak. Kjøpere under 18 år kan ikke betale med etterfølgende faktura.

7. LEVERING

Levering er skjedd når kjøperen, eller hens representant, har overtatt tingen. Leveringsmetode velges på kjøpstidspunktet. Dersom frakt er bestilt, er normal leveringstid 3-4 dager. Bestilte varer som er på lager kan hentes hos selger innen normale åpningstider.

8. UNDERSØKELSE AV VAREN

Når kjøperen mottar varen anbefales det at hen i rimelig utstrekning undersøker om den er i samsvar med bestillingen, om den har blitt skadet under transporten eller om den ellers har mangler. Hvis varen ikke samsvarer med bestillingen eller har mangler, må kjøper omgående melde fra til selgeren ved reklamasjon, jf. «REKLAMASJONSRETT» i disse vilkårene.

9. SALGSPANT

Pelle og Pema Ombruk AS forbeholder seg salgspant i leverte varer inntil disse er betalt, jf. Panteloven § 3-14 t.o.m. § 3-22.

10. RISIKO FOR VAREN

Risikoen for varen går over på kjøperen når varen er overtatt av kjøperen i henhold til avtalen. Har leveringstidspunktet kommet og kjøperen da unnlater å overta en vare som er stilt til kjøperens rådighet etter avtalen, har kjøperen likevel risikoen for tap eller skade som skyldes egenskaper ved varen selv.

11. IKKE AVHENTET VARE

Selger kan pålegge kjøper gebyr for ikke avhentede varer dersom kjøper på tross av selgers oppfordringer innen rimelig tid ikke avhenter varene. Gebyret skal dekke selgers utgifter, som ekspedisjonsavgifter, lagerleie, eventuell returfrakt til selgers leverandører og håndteringskostnader. Ikke avhentede varer som ikke kan returneres til selgers leverandører, kan i ytterste konsekvens kasseres uten kompensasjon til kjøper.

12. RETUR- / ANGRE- /REKLAMASJONSRETT

  • For privat kjøp gjelder angrerett på 14 dager.
  • Dersom du angrer kjøpet, må angreskjema (pdf) fylles ut og leveres sammen med varen. Skjema kan lastes ned her. Ønsker du å bytte eller returnere en vare kan du enkelt gjøre dette ved å sende varen tilbake til selger.
  • Retur aksepteres, forutsatt at varen er i original forpakning, ikke er forsøkt montert og er i samme stand kjøper mottok den i. Bestillingsvarer tas normalt ikke i retur og må forhåndsgodkjennes av kundeservice ved Pelle og Pema Ombruk AS.
  • Skjema (pdf) fylles ut med returens årsak og leveres sammen med mottatt pakkseddel og varen som returneres.
  • Ved retur betaler kjøper returfrakten – jf. Kjøpsloven.
  • Dersom kjøper har mottatt feil vare vil selger betale frakten ved å sende nødvendig pakkelapp til kjøper.
  • Ved retur vil faktura korrigeres og oppdatert faktura tilsendes kjøper per epost. Eventuelt kreditert beløp overføres til kjøpers konto i løpet av 1-2 uker.
  • Utgående frakt refunderes ikke.
  • Reklamasjonsrett: Pelle og Pema Ombruk AS stiller 2 års garanti på bruktprodukter vi selger, gjennom forsikringsselskap. Det er ingen reklamasjonsrett utover dette.

 

13. FORCE MAJEURE

Force majeure foreligger når Pelle og Pema Ombruk AS sin levering hindres av omstendigheter utenfor Pelle og Pema Ombruk AS sin kontroll – så som streik, lockout, brann, indre uroligheter, pandemi eller andre forhold som forhindrer levering av varene på vanlig måte. Selger skal snarest mulig varsle kjøperen om dette, samt hvilke omstendigheter som foreligger når hindringen er inntrådt og om hindringens opphør.

14. TVISTEMÅL

Uoverensstemmelser som måtte oppstå i forbindelse med en kjøpsavtale, og som partene ikke selv kan enes om, skal avgjøres i henhold til norsk lov. For tvister hvor Pelle og Pema Ombruk AS er part, er Pelle og Pema Ombruk AS hjemting rett verneting.

OmBrukt

Vi er en del av OmBrukt. Vi reparerer og sørger for at hvitevarer kan brukes videre. Dette er sirkulærøkonomi i praksis – Miljø, bærekraft og innovasjon.